ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

Objednávateľ ako súkromná osoba má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.

Postup pri odstúpení od zmluvy a následné vrátenie tovaru nájdete v obchodných podmienkach:

obchodné podmienky eshop caffe 4 you.sk

Formulár v pdf na stiahnutie: formulár

Odstúpenie od kúpnej zmluvy – Formulár

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy)

Adresa na vrátenie tovaru: 

FINCA s.r.o, Strojnícka 86, 821 05 Bratislava

IČO: 35898887 DIČ: 2021881653 IČ DPH: SK2021881653

e-mail: eshop@caffe4you.sk

VEC: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar:

Dátum objednania tovaru:

Dátum prijatia tovaru:

Číslo dokladu o kúpe tovaru:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

Číslo účtu spotrebiteľa: